Kardiohirurgija.rs je web prezentacija namenjena kardiohirurškim bolesnicima. Posvećena je informisanju i edukaciji pacijenata i njihove rodbine kako bi im olakšali pripremu za kardiohiruršku intervenciju, samu operaciju i oporavak nakon nje. Smatramo da uspeh kardiohirurške procedure u mnogome zavisi od stepena pripremljenosti bolesnika, pa smo u tom cilju pokušali da jedan važan korak u vašem životu učinimo lakšim i sigurnim. U tom smislu su i tekstovi i fotografije prilagodjeni  svakodnevnom jeziku kako bi što bolje objasnili složenu kardiohiruršku temu.

Deo web prezentacije je namenjen lekarima, medicinskom osoblju i studentima medicine. Bolesnici i njihova rodbina su takodje dobrodošli na ovaj deo “sajta” sa napomenom da fotografije namenjene medicinskim radnicima i studentima eksplicitno pokazuju delove kardiohirurških intervencija.

Na prezentaciji ćete naići i na preporuke za lečenje. Napominjemo da su sve preopruke i predložena terapija, isključivo informativnog karaktera i ne predstavljaju terapiju koju bi bolesnici trebali da uzimaju na svoju ruku, odnosno bez konsultacije sa lekarom. U tom smislu kardiohirurgija.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za posledice nastale samostalnim ili nestručnim lečenjem

Web site je pokrenut pre skoro više od deset godina i do danas je imao preko 100 000 posetilaca iz celog sveta. Nadam se da će treće, unapredjeno i redizajnirano izdanje kardiohirurgije.rs naići na lep odgovor posetilaca da će im pomoći da shvate i pobede svoju bolest.

kardiohirurgija.rs  ostaje uvek otvorena za vase predloge na čemu Vam se unapred zahvaljuje

S poštovanjem,

Prof Dr Ivan Stojanović

specijalista kardiohirurgije