Kardiohirurgija.rs

Web prezentacija namenjena kardiohirurškim bolesnicima

null

Kardiohirurgija.rs

Endoskopska hirurgija mitralnog zalistka

Prof. dr Ivan Stojanović

Edukacija kardiohirurških bolesnika

Informišite se o važnim detaljima o predstojećoj kardiohirurškoj proceduri

O srcu

Pročitajte osnovne informacije o gradji i funkciji vašeg srca, kao i najčešćim bolestima srca kojim se bavi kardiohirurgija.Pročitajte više »

Kardiohirurške procedure

Informišite se mogućnostima kardiohirgije u lečenju vase bolesti.Pročitajte više »

Česta pitanja

Pronadjite dgovore na najbitnija pitanja iz kardiohirurgije i kardiologije.Pročitajte više »

Rečnik medicinskih izraza

Razjasnite značenje neophodnih kardiohirurških termina će vam olakšati razumevanje vase bolesti.Pročitajte više »

Antikoalgulantna terapija

Osnovne informacije o primeni antikoalgulantnih lekova pre i posle kardiohirurške procedure.Pročitajte više »

Operativni rizik

Svaka kardiohirurgija je ozbiljna intyervencija koja sa sobom nosi izvestan operativni rizik.Pročitajte više »

Zakažite konsultaciju kardiohirurga

Prof. dr Ivan Stojanović

Bolesti ne postoje. Postoje samo bolesnici koje treba lečiti.

Pregled kardiohirurških procedura

Informišite se predstojećoj intervenciji na srcu

Mešljenje specijaliste - Stručni stav – Mišljenje stručnjaka

Pročitajte mišljenje eksperata  o važnim pitanjima vezanim ka kardiohirurške intervencije

Trodimenzionalna (3D) ehokardiografija

Trodimenzionalna (3D) ehokardiografija je jedna od najsavremenijih metoda koja je sada moguća upotrebom posebnih sondi i softverskih sistema za obradu dobijenih slika i podataka. Ona omogućava detaljnu anatomsku evaluaciju kardiološke patologije, i to posebno valvularnih mana.

Details

Bolest karotidnih arterija

Moždani udar je jedan od najčešćih uzroka smrtnosti u Srbiji. U oko 40 % sličajeva za nastanak šloga odgovrona je bolest karotidnih arterija. Color dopler krvnih sudova vrata je dijagnostička metoda kojom se rano može otkriri karotidna bolest i prevenirati šlog.

Details
0
+
OPERACIJA NA SRCU
0
+
REKONSTRUKCIJA MITRALNE VALVULE
0
+
ENDOSKOPSKIH REKONSTRUKCIJA MITRALNE VALVULE
0
+
BAJPASEVA NA SRCU
0
+
AORTNIH ZALISTAKA