Sadržaj ove stranice je prilagodjen lekarima i medicinskom osoblju. Tekstovi su pisani medicinskom terminologijom uz postojanje eksplicitnih fotografija koje opisuju pojedine kardiohirurške procedure. Ostali posetioci su takodje dobrodošli na ovu stranicu uz napomenu da je ispravno tumačenje stručnih tekstova i donošenje zaključaka moguće samo uz adekvatno medicinsko obrazovanje tako da je ova strana samo za edukativnu namenu. Medicinska terapija i lečenje su isključivo u domenu rada lekara odgovarajuće specijalnosti i kardiohirurgija.rs ne snosi odgovornost za nestručno i neadekvatno lečenje.

PREPORUKE ZA LEČENJE VALVULARNIH MANA

2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease

European Heart Journal, Volume 38, Issue 36, 21 September 2017, Pages 2739–2791,

Aortna insuficijencija

Mitralna insuficijenacija

Mitralna stenoza

Antikolagiulantna terapija kod valvularnih mana

Prevencija endokarditisa

HIRURŠKE PROCEDURE

Rekonstruktivno lečenje ishemijska mitralne regurgitacije

Rekodnstruktivno lečenje teško kalcifikovane mitralne valvule sa dekalcifikacijom anulusa i rekonstrukcijom atrioventrikularnog spoja

Mali i restriktivni posteriorni listić odvojen od anulusa

Rekonstruktivno lečenje ishemijska mitralne regurgitacije – slider 1

Rekodnstruktivno lečenje teško kalcifikovane mitralne valvule sa dekalcifikacijom anulusa i rekonstrukcijom atrioventrikularnog spoja – slider 2

“Port acces”s rekonstrukcija mitralnog zalistka – estetski efekat. – slider 2

Endoskposka rekonstrukcija posteriornog prolapse mitralnog zalistka – video klip

DUGOROČNI REZULTATI REKONSTRUKTIVNOG LEČENJA MITRALNE VALVULE

Grafikoni i analize su radjeni na osnovu analize ličnih rezultata Prof Ivana Stojanovića na polju rekonstruktivne hirurgije mitralne valvule.

Funkcionalna MR

Preživljavanje nakon rekonstrukcije ishemijske mitralne rekonstrukcije kod teško oštećene funkcije leve komore, EF < 20%.

 

Bileaflet prolapse:
Funkcionalna trajnost, 96,6%±2,36 ,  10-godišnji follow-up.

 

Preživljavanje, 98,3% ± 1,79,    10-godišnji follow-up.

 

Rekonstrukcija posteriornog prolapsa
Funkcionalna trajnost 98,6  ± 1,4 % ,  10-godinašnji follow-up.