ANEURIZMA AORTE

Aneurizma aorte je bolest koju karakteriše proširenje aorte. U ushodnom delu aorta je relativno bez spoljašnje potpore, a ujedno trpi i najveće opterećenje tokom srčanog cilkusa pa je aneurizma tu najčešće lokalizovana. Posledica je slabosti zida aorte različitog porekla. Kada se prečnik aorte povećava, raste i sila pritiska krvi na zid aorte što može dovesti do prskanja aorte ili njenog raslojavanja ( disekcije aorte ). Uzlazna (ascedentna ) aorta je najosetljiviji deo aorte, i kada njen prečnik predje 5 – 5,5 cm treba je operisati. Iako sama aneurizma aorte nije urgentno stanje, već stanje koje treba na vreme i u ubrzanom postupku lečiti, veća proširenja aorte ipak treba lečiti u što skorijem roku. Pojedine urodjene bolesti vezivnog tkiva kao naprimer Marfanov sindrom pogoduju nastanku aneurizme aorte.

DISEKCIJA AORTE

Disekcija aorte za razliku od aneurizme je urgentno stanje u hirurgiji. Neregulisan krvni pritisak i slabost zida aorte su glavni faktori rizika. Može nastati na bazi aneurizmatski proširene aorte ali i potpuno nezavisno. Nastaje kada dodje do prskanja unutrašnjeg sloja aorte, kada krv prodire u zid aorte i raslojava ga. Nakon ovoga mogućnost potpunog pucanja zida aorte dramatično raste tako da akutno nastalu disekciju treba pod hitno operisati. Koliko je to urgentno stanje govori podatak da u porvih 48 h umre oko 75% sa disekovanom aortom.

HIRURGIJA GRUDNE AORTE

Bilo da se radi o aneurizmi ili disekciji grudne aorte, potrebno je obolelu aortu zameniti veštačkom protezom kako ne bi došlo do njenog pucanja. Ona se jednostavno odstrani i na njeno mesto  ušije proteza koja se zove tubularni graft. To je sintetička, savitljiva cev mikro-poroznih zidova koju ubrzo nakon operacije sa unutrašnje strane prekrije sloj tkiva tako da se proteza ponaša kao sastavni deo organizma. Ukoliko je pri disekciji stradala i aortna valvula ili je oštećena postojanjem aneurizme tada se pored zamene aorte mora uraditi i hirurška intervencija na aortnom zalistku. Kada aortni zalistak menjamo, onda to radimo pomoću tzv. kompozitnog grafta. To je proteza koja se sastoji od veštačkog zalistka koji je spojen sa tubularnim graftom. Ukoliko postoji mogućnost da se pri zameni aorte uradi rekonstrukcija aortnog zalistka onda se primenjuje tzv, Tyrone- David operacija.

Kod aneurizmi velikog dijametra operaciju je potrebno što pre uraditi zbog povećane mogućnosti njenog pucanja. Stanje disekcije ushodne aorte je urgentno i treba se odmah operisati – maksimalno unutar 24 šasa od nastanka simptoma. Subakutne i hronične disekcije ne zahtevaju taj stepen hitnosti, ali ih treba operisati u narednih par dana. Tip III disekcije se rešava ne operativno ne rešava hirurški u najvećem broju slučajeva, već interventno, tj. ugradnjom stent graftova.

Ugadnja tubularnog grafta ne zahteva upotrebu antikoalgulantne terapije. Ugradnja kompozitnog grafta zahteva upotrebu antikoalgulantne terapija ukoliko je valvula mehanička.

Bentalova Operacija

Operacija zamene i ushodnog dela grudne aorte i aortne valvule upotrebom kompozitnog grafta (proteze koja je načinjena od tubularnog grafta spojenog sa veštačkim zalistkom) naziva se operacijom po Bentalu. Operacije kojima se menja aorta, ali rekononstruiše aortni zalistak su operacije po Thyrone Davidu i Jacoubu. Kod obe operacije se koronarne arterije  ušijuvaju na tubularni graft po njegvioj ugradnji.

Cirkulatroni arrest

Hirurgija aorte je specifična po tome što je često potrebno da se cirkulacija  u potpunosti zaustavi kako bi se korektno ušile anastomose. Ovaj postupak se naziva duboka sistemska hipotermija i cirkulatorni arrest. Tokom ovog postupka mašina srce-pluća uopšte ne radi a vitalni organi su zaštićeni hladjenjem celog tela nekad čak i do svega 17 stepeni celzijusa. Bolesnik se nakon ovog postupka uspešno oporavlja i