• facebook
  • twitter
  • likedin
  • Gmail

Rekonstrukcija mitralnog zaliska


Rekonstrukcija mitralnog zaliska je hirurška procedura kojom se obolela mitralna valvula vraća u funkcionalno stanje bez zamene zaliska. To je skup hirurških tehnika pomoću kojih se mitralni zalistak zapravo "prekroji", tako da funkcioniše potpuno normalno. Bolesnik zadržava tkivo sopstvenog zalistka, dok je ugradnja stranog materijala minimalna. Mitralna rekonstrukcija najbolje rezultate pokauzuje kod prolapsa mitralnog zaliska.

Prolaps mitralnog zaliska


prolaps mitralnog listića

Prolaps mitralnog zalsika je danas najčešći uzrok mitralne regurgitacije.  Prolaps mitralnog listića nastaje izduženjem ili pucanjem tendinoznih hordi odnosno malih žilica koje kontrolišu kretanje listića tokom zatvranja zalistka. Kod prolapsa, mitralna valvula se ne zatvara normalno što omogućava vraćanje krvi u pretkomoru tokom kontrakcije srčanog mišića – odnosno do mitralne insuficijencije. Ovakvo zaostajanje krvi u srcu vremenom opterećuje srčani mišić koji se proširuje i gubi na snazi. Proširenje pretkomore kod prolapsa mitralnog zaliska vremenom dovodi do pojave apsolutne aritmije.

Postoje izolovani prolapsi prednjeg ili zadnjeg mitralnog listića kao i udruženi prolapsi oba listića. U osnovi prolapsa leži degenerativna bolest vezivnog tkiva zalistka, odnosno gubitak kolagenih ili elastičnih vlakana.

 

 

 

Prednosti rekonstrukcije mitralnog zaliska


Bolesnici kojima je uradjena rekonstrukcija mitralnog zaliska imaju bolje operativno i dugoročno preživljavanje u odnosu na zamenu zalistka. Šta više bolesnici kojima je mitralni zalistak rekonstruisan imaju manji broj komplikacija (hemoragijskih, tromboembolijkih i infektivnih) u odnosu na bolesnike kojima je zalistak zamenjen veštačkim. Pošto kod je kod mitralne rekonstrukcije ugradnja stranog materijala minimalna, nema potrebe za antikoalgulantnom terapijom, odnosno lekovima kao što su Sintrom, Farin, Sincum i sl. Inače, ovi lekovi su direktno odgovorni za hemoragijske komplikacije – krvarenje. Nakon rekosntrukcije ovi lekovi nisu potrebni, osim u prva dva do tri meseca nakon operacije.

Funkcionalna trajnost rekonstruisanog mitralnog zalistka je izuzetna. Za prolaps mitralnog zalistka (degenerativna bolest) od 90 do 98% zalistaka je funkcionalno 20 godina nakon operacija. Ovo zavisi od toga koliko su opsežne promene na zalistku, i od toga da li je bolesnik pravovremeno došao na operaciju. Kod reumatske bolesti trajnost rekonstrukcije je nešto niža i iznosi oko 70% nakon 15 godina. Najslabije rezultate imaju rekonstrukcija kod bolesti mitralnog zalistka izazavanih koronarnom bolesti (angina pectoris).

Bolesnik mora da bude informisan o postojanju rekonstruktivnog načina lečenja mitralnog zalistka i svim prednostima koje sa sobom nosi mitralna rekonstrukcija. Od izutenog je značaja da se operacija izvede na vreme jer jedino tada obezbedjuje maksimalni efekat. Iz ovog razloga treba odabrati hirurški tim koji je sposoban da sa visokom verovatnoćom vaš oboleli zalistak popravi.

Priče operisanih bolesnika


acapilot

 

 

 

 

 

 

Aleksandar Lodjinović, pilot, mitralna rekonstrukcija

Operacija mitralnog zaliska je bila neophodna zbog teške mitralne insuficijencije nastale zbog prolapsa zaliska. U slučaju zamene zalistka izgubio bi pravo da leti zbog antikoalgulantne terapije. Pre 7 godina mu je u Beogradu na IKVB "DEDINJE" uspešno uradjena rekonstrukcija miitralnog zaliska ( Dr Stojanovic). Godinu dana nakon operacije, na kontrolnom pregledu u SAD skinuta su mu sva medicinska ograničenja za letenje. Aktivno leti za jednu domaću aviokompaniju.

 

Principi mitralne rekonstrukcije


principmvpDeo mitralnog zaliska koji je zahvaćen prolapsom se odstrani. Preostali krajevi mitralnog listića se privuku i spoje. Neizostavni deo mitralne valvuloplastike je ugradnja veštačkog prstena, koji suzi mitralno ušće i remodeluje ga a rekonstrukciju učini trajnom.

Komplikovani prolapsi mitralnog zaliska, kao što je prolaps prednjeg ili oba listića zahtevaju primenu kombinacije veoma složenih rekonstruktivnih tehnika kao i veliko iskustvo hirurga. Iskusan hirurg može rekonstruisati oko 99% prolapsa zadnjeg listića, dok je verovatnoća rekonstrukcije prednjeg prolapsa ili prolapsa oba listića  oko 90 -95%.

 

Minimalno invazivna mitralna rekonstrukcija


endoskopija srce mitralna rekonstrukcija jsternotomija mitralna insuficijencija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitralni zalistak se može rekonstruisati i minimalno invazivnim pristupom. Endoskopska intervencija se izvodi kroz manji rez smešten u naboru ispod desne dojke i ima izuzetan estetski efekat jer se rez praktično ne vidi (sika levo). “J ” sternotomija je pristup srcu kroz delimično sečejne gordnjeg dela  grudne kosti u obliku slova J (slika desno).

Port Access hirurgija


“Port aceess” hirurgija predstavlja vrstu minimalno invazivne kardiohirugije kod koje se srce operiše po principima endoskopske hirurgije.  Rez koji se u ovom slučaju mora napraviti je dužine od 6 do 8 cm i smešten je u naboru dojke sa desne strane tako da se postoperativno gotovo i ne vidi. ( levo bolesnik operisan standardnim prictupom i desno rez nakon “port access” mitralne rekosntrukcije )

rezsternotomijaport access rez

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovakavim minimalno invazivnim pristupom izbegava se sečenje grudne kosti, čime se smanjuje mogućnost infekcije kosti, manji je bol nakon operacije i kraći postoperativni oporavak i brži povratak svkodnevnim aktivnostima, uz sve  prednosti koje sa sobom nosi mitralna rekonstrukcija. Naprimer, bolesnik operisan  klasičnim otvaranjem grudnog koša ne sme da leži na boku narednih 6 nedelja dok grudna kost ne zaraste, dok endoskopski operisan bolesnik može da se vrati svakodnevnim aktivnostima u najkraćem roku. Ovakav pristup takodje sa sobom nosi manje komplikacija i ekonomski resterećuje društvo,


“Port access” hirurgija se danas koristi uglavnom kod bolesti mitralnog, a redje i kod bolesti trikspidnog zalistka. Bolesnik mora imati u vidu da su pojedini nalazi na mitralnom zalistku tehnički vrlo zahtevni i da se zarad bržeg oporavka i estetskog efekta ne smeju žrtvovati prednosti kvalitetno uradjene rekonstrukcije mitralnog zalistka, koja je suštinski prioritet u lečenju mitralne bolesti.

Antikoalgulantna terapija


Antikoalgulantnu terapiju je potrebno uzimati tokom nekoliko prvih meseci nakon mitralne valvuloplastike. Ukoliko je posle ovog perioda sve u redu i ako je bolesnik u normalnom – sinusnom srčanom ritmu antikoalgulantna terapija treba da se prekine. Prisustvo atrijalne fibrilacija zahteva primenu antikoalgulanttne terapije i nakon ovog perioda. Upozorovamo bolesnike da prekid antikoalgulantne terapije može prepisati samo lekar. Svaka samostalna inicijativa i prekid terapije bez konsultacije sa lekarom mogu biti jako opasni.


Sve  informacije na ovom internet sajtu su isključivo edukativnog karaktera za bolesnike i njihove porodice i ne predstavljaju obrasce lečenja bolesnika.  Terapijski postupci su u nadležnosti specijalizovanih institucija i lekara, i svako nestručno i samostalno lečenje može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Autor ne snosi odgovornost za samoinicijativno i nestručno lečenje bolesnika, kao ni za posledice neadekvatno donetih zaključaka. Molimo posetioce da sve informacije shvate relativno i pre donošenja bilo kakvog stava potrebno je konsultovati se sa svojim lekarom.

 


banerhoriz

Prva endoskopska operacija srca u Srbiji

prva endoskopsak operacija srca u srbiji

21 decemdbra 2011 godine na IKVB „DEDINJE“ u Beogradu hirurški tim na čelu sa Dr Stojanović Ivanom uradio je prvu endoskopsku operaciju sca u Srbiji. Radilo se „port-access“ rekonstrukciji mitralnog zalistka, što predstavlja tehnološki vrh u savremenoj kardiohirurgiji. Ova intervencije, pored svih prednosti rekonstruktivne hirurgije mitralnog zalistka, bolesniku obezbedjuje minimalnu traumu, izuzetan estetski efekat i kratak period oporavka, tako da se u svakodnevne aktivnosti bolesnik vraća vrlo brzo nakon intervencije.


Intrevencija je izvedena sa pozajmljenim instrumentima obzirom da bolnica nije imala sredstava za njihovu nabavku, pa je ovaj program mirovao čitavih godinu dana. Zahvaljujući Jutarnjem program RTS-a  Fondacija Hemofarm je za ovaj problem saznala iz medija, i ponudili donaciju sredstva za nabavku instrumenata. Donacija je realizovana, tako da je program endoskopske - „port-access“ rekonstrukcije mitralnog zalistka obnovljen krajem 2012 .

instrumenti

Prof dr Alain Carpentier

carpentier

Procedura mitralne rekonstrukcije je zaživela sedamdesetih godina prošlog veka zahvaljujući francuskom doktoru Alainu Carpentieru. Vremenom se pokazalo da je ova metoda daleko superiornija u odnosu na zamenu mitralnog zalistka i postala je zlatni standard u lečenju obolelog mitralnog zalistka. Profesor Alain Carpentier je jedno najvećih imena u svetskoj kardiohirurgiji. Bio je čest gost naše zemlje i naš veliki učitelj na čemu smo mu neizmerno zahvalni.


Mitralni prsten

mitrprsten

Mitralni prsten je neophodan za uspešnu i dugotrajnu rekonstruktivnu proceduru mitralnog zalistka. To je jedini strani material koji se ugradjuje pri ovoj proceduri. Za mesec do dva nakon operacije biće prekriven tkivom srca. Antikoalgulantnu terapiju je potrebno uzimati jedino tokom ovog perioda pod uslovom da bolesnik ima očuvan srčani ritam – sinusni ritam.


Apsolutna aritmija

Dugotrajna bolest mitralnog zalistka dovodi do proširenja leve pretkomore srca što vremenom dovodi do pojave apsolutne aritmije. To je poremećaj ritma srca koji može dovesti do stvaranja tromba u pretkomorama. Tromb preti da se otkači i dovede do začepljenja arterija vitalnih organa pa se antikoalgulantna terapija mora uzimati kod apsolutne aritmije čak i ukoliko se uradi mitralna rekonstrukcija. To značajno umanjue efekat mitralne rekonstrukcije. Kako bi se ovo sprečilo potrebno je rekonstrukciju zalistka uraditi na vreme.


Pristup zalistku se odredjuje individualno za svakog bolesnika. Odredjuje se ono što je najbolje u datom slučaju. Bolesnici sa prolapsom mitralnog zalistka moraju da imaju u vidu da je rekonstruisati zalistak od suštinske važnosti za njihov dalji život. Estetski efekat minimalno invazivnih procedura je važan ali nipošto ne sme da potisne bezbednost bolesnika i uspešnu rekonstrukciju u drugi plan.