• facebook
  • twitter
  • likedin
  • Gmail

Kardiohirurške intervencije


op na srcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciju na otvorenom srcu izvodi tim lekara na čelu sa kardiohirurgom. Oko jednog kardiohirurškog bolesnika tokom operacije angažovano je 9 do 10 ljudi. Nakon uvoda u anesteziju srcu se najčešće pristupa kroz grudnu kost. Kako bi operacija mogla da se izvede neophodno je da se srce najpre zaustavi i isprazni od krvi. Za to vreme funkciju srca i pluća preuzima mašina srce – pluća koja sve vreme pumpa krv i obogaćuje je kiseonikom. Po završetku intervencije na srcu, ono uspostavlja svoj normalni rad i mašina srce pluća se odvaja od bolesnika. Presečena grudna kost se zatvori šavovima od nerdjajućeg čelika koji tu ostaju doživotno i ne prave nikakve smetnje. Nakon kardiohirurške intervencije bolesnik prelazi u jedinicu intenzivne nege

Endoskopska kardiohirurgija


malibocni rezSrce se može operisati i po principima endoskopske hirurgije. Pošto se uglavnom radi o intervencijama na mitralnom zalistku (rekonstrukcija) neophodno je napraviti mali bočni rez u naboru ispod dojke kako bi se ugradio mitralni prsten ili zalistak. Iz ovog razloga ovakve intervencije nazivamo “port-access” kardiohirurgijom ili operacijama na srcu kroz “ ključaonicu ”. Pored visokokvalitetne rekonstrukcije mitralnog zalistka, ovakve intervencije imaju izuzetan estetski efekat.

Kod kombinovanih mana zalistaka, kod komplikovanijih nalaza, kod gojaznih ljudi ili kod osoba sa nepodesnom gradjom endoskopska kardiohirurgija nije indikovana

 

 

 

 

J Sternotomija


jmitralJ sternotomija je minimalno invazvni kardiohirurški pristup srcu kod koga se iseče samo polovina dužine grudne kosti u obliku slova J. Ovaj pristup se koristi za izolovanu hirurgiju mitralnog i aortnog zalistka. Daje odličan estetski efekat, a ograničenja primene su manja nego kod endoskopske hirurgije srca.

 

 

 

 


Kardiohirurška anestezija

anestezijaaparat

Kardiohirurška anestezija se stara o bezbolnoj hirurškoj intervenciji. Ona prati vitalne parametre bolesnka tokom operacije i održava ih u optimalnim vrednostima. Tesno saradjuje za kardiohiruzima i od ključnog je značaja za uspeh kardiohirurške procedure.


Mašina srce-pluća

cpb

Da bi se uradila operacija na otvorenom srcu ono mora prethodno da se zaustavi i isprazni od krvi. Za to vreme funkciju srčane pumpe i pluća preuzima mašina srce-pluća. To je složen aparat koji sistemom cevi uzima krv iz srca, obogaćuje je kiseonikom i potom vraća nazad u telo pod odgovarajućim pritiskom.  Ovo obezbedjuje da organizam potpuno normalno i bez posledica prodje kardiohiruršku intervenciju.


Operacije na kucajućem srcu

Operacije na kucajućem srcu predstavljaju minimalno invazivnu kardiohiruršku intervenciju kod koje se aortokoronarni bypass uradi bez zaustavljanja rada srca. Naime moguće je našiti bypass dok srce radi bez upotrebe mašine srce-pluća. U tu svrhu  srce se blago uspori i stabilizuje. Ovaj vid kardiohirurške intervencije je pogodan kod starijih bolesnika i kod bolesnika sa oštećenim i promenjenim zidom aorte.