• facebook
  • twitter
  • likedin
  • Gmail

Poštovane kolege


Na ovoj stranici možete pronaći podatke iz literature i drugih istraživanja vezanih za uspeh i prognozu pojednih kardiohirurških intervencija. Mole se bolesnici koji eventualno posete ovu stranicu da obrate pažnju na tumačenje podataka obzirom da su isti vezani za usko stručnu problematiku i terminologiju.

Trajnost rekonstruktivne procedure mitralnog zalistka


zadnjitrajnost

Funkcionalna trajnost rekonstruisanog prolapsa posteriornog listića na desetogodišnjem nivou na IKVB “DEDINJE” iznosi preko 98%. Iskustvo hirurga povećava mogućnost rekonstrukcije prolapsa zadnjeg listića, tako da se pribegava operaciji i u ranim fazam bolesti. Kod očuvanog srca rezultati mitralne valvuloplastike  su jednaki potpunom izlečenju.

 

 

 

prednjitrajnost Funkcionalna trajnost rekonstruisanog prolapsa prednjeg mitralnog listića na IKVB “DEDINJE” na desetogodišnjem nivou iznosi 93,1% pod uslovom da bolesnik ima očuvan ESD. Kod povećanja ESD-a, naročito preko 42 mm dolazi do znatnog smanjenja funkcionalne trajnosti. Iskustvo hirurga je od presudne važnosti upravo kod rekonstruktivnog lečenja prolapsa prednjeg ili prolapsa oba listića.

 

 

 

Razvoj rekonstruktivne hirurgije mitralne valvule na IKVB "DEDINJE"


razvojmvp

 


Rekonstrukcija kalcifikovanog prolapsa sa dekalcifikacijom i rekonstrukcijom anulusa

kalcifikovani mitralni anulus rekonstrukcija kalcifikovanog posteriornog anulusa mitralna valvuloplastika

 

 

 

 

 

 

 


Rekonstrukcija prolapsa prednjeg listića mitralnog zalistka

prolaps prednjeg listića rekonstrukcija prolapsa prednjeg listića

 

 

 

 

 

 

 


Ishemijska MR - patch plastica perikardom

ishemijska funkcionalna mitralna regurgitacija patch plastica funkcionalne mitralne regurgitacije

 

 

 

 

 

 

 

 


Endoskopska - "Port Access" mitralna valvuloplastika

port aceess rez endoskopija srce mitralna insuficijencija

 

 

 

 

 

 

 

 


Prednosti mitralne valvuloplastike

sloboda od komplikacija

prednostimvp

 

 

 

 

 

 


STANJA KOD KOJI JE NEOPHODNA PROFILAKSA BAKTERIJSKOG  ENDOKARDITISA

Prisustvo veštačkog srčanog zalistka
Preležani bakterijski endokarditis
Urodjene srčane mane:

  • Nekorigovane cijanotične, uključujući palijativne šantove ili graftove
  • Korigovane mane sa rezidualnim defektom
  • Šest meseci nakon korekcije mane ukoliko je ugradjen strani materijal

Kod bolesnika koji nakon transplantacije srca razviju bolest zalistaka

Rutinska profilaksa bakterisjkog endokarditisa se više ne preporučuje kod reumatske mitralne bolesti, bikuspidne aortne valvule, aortne stenoze, ASD-a, VSD-a


AHA Guidelines; Circulation 2007


INTERVENCIJE NAKON KOJIH JE NEOPHODNA PREVENCIJA BAKTERIJSKOG ENDOKARDITISA

Orofaringealne procedure:

  • zubarske intervencije sa povredom desni, intervencije na korenu zuba kao i kod procedura na mukozi oralne sluzokože
  • Tonzilektomija i/ili adenoidektomija

Invazivne procedure na respiratornom sistemu
Procedure infekcija kože ili mišićno skeletnog sistema


AHA Guidelines; Circulation 2007


REŽIMI  PROFILAKSE  BAKTERIJSKOG ENDOKARDITISA

Standardna profilaksa: Amoksicilin 2g per os 1h pre procedure

I.V. :   Amoksicilin 2g I.V ili I.M.  30 min. pre procedure  Ili  Cefazoline ili Ceftriaksone 1g I.V. ili I.M. 30 min. pre procedure


Kod alergije na penicilin:
Clindamicin 600 mg per os 1h pre procedure
Ili  Cephalexin 2 g per os 1 h pre procedure 
ili Azitromicin ili Claritromicin 500 mg per os 1h pre procedure


AHA Guidelines; Circulation 2007


KARDIOHIRURŠKA PATOLOGIJA I TRUDNOĆA

Mitralna stenoza: Slabo se toleriše u trudnoći. Porast cirkulišućeg volumena i frekvence srca opterećuje plućnu cirkulaciju što može dovesti do dispneje i plućnog edema. Bolesnice sa umerenom i teškom mitralnom stenozom ( MVA < 1,5 cm2).su od najvećeg rizika za pojavu pomenutih simptoma. Blaga mitralna stenoza (MVA>1,5cm2) se dobro toleriše tokom trudnoće.

Mitralna regurgitacija:Generalno se dobro toleriše tokom trudnoće. Medjutim  pojava atrijalne fibrilacije ili hipertenzije tokom trudnoće može pogoršati simptomatologiju. Bolesnice sa simptomatskom MR su sklonije razvitku simptoma tokom trudnoće.

Aortna stenoza:Blaga do umerena aortna stenoza se dobro toleriše tokom trudnoće. Medjutim teška aortna stenoza (AVA < 1.0 cm2 i mean PG> 50 mmHg) nosi značajan rizik tokom trudnoće za nastanak značajnog hemodinamskog pogoršanja, popuštanja srca i prevremenog porodjaja.

Aortna regurgitacija: Generalno se dobro toleriše tokom trudnoće

Veštački srčani zalisci: Primena antikoalgulantih lekova tokom trudnoće je vezana za povećani maternalni mortalitet i morbiditet, kao i za oštećenje i gubitak ploda. Iz ovih razloga srčani zalistak kod mladjih žena koje još nisu radjale, kada je god to moguće treba rekonstruisati. Time se izbegava  primena antikoalgulantne terapije a problem je trajno rešen. Ugradnja biološke proteze ili homografta  je takodje terapijska opcija koja ne zahteva primenu antikoalgulantne terapije, ali žena mora biti upoznata o smanjenoj funkcionalnoj trajnosti bioproteze i reoperaciji koja sledi nakon 10 do 15 godina u zavisnosti od  tipa zalistka.
Trudnoće je stanje kod koga je verovatnoća tromboze povećana za 10 do 15 % pa je u tom svetlu i primena antikoalgulantne terapije krajnje teška, rizična po plod i majku. Iz ovog razloga se trudnoća ne preporučuje kod žena sa ugradjenim mehaničkim zalistkom. Ukoliko se ipak odluči, žena mora unapred biti precizno upoznata sa rizicima, i ne sme ostati u drugom stanju dok je na antikoalgulantnoj terapiji obzorom da se efekti varfarina i njegovih derivata na plod ispoljavaju tokom prvog trimestra trunoće.

 

Zbog laika koji će možda posetiti ovu stranu namenjenu lekarima napominjem, da se pre bilo kakve odluke vezane za problematiku trudnoće, srčanih zalistaka i antikoalgulantne terapije obrate svom ginekologu.