• facebook
  • twitter
  • likedin
  • Gmail

Hirurgija aorte


Aneurizma aorte je bolest koju karakteriše proširenje aorte. Posledica je slabosti zida aorte različitog porekla. Kada se prečnik aorte povećava, raste i sila pritiska krvi na zid aorte što može dovesti do prskanja aorte ili njenog raslojavanja ( disekcije aorte ). Uzlazna (ascedentna ) aorta je najosetljiviji deo aorte, i kada njen prečnik predje 5 - 5,5 cm treba je operisati. Iako sama aneurizma aorte nije urgentno stanje, već stanje koje treba na vreme lečiti, veća proširenja aorte ipak treba lečiti u što skorijem roku. Pojedine urodjene bolesti vezivnog tkiva kao naprimer Marfanov sindrom pogoduju nastanku aneurizme aorte.

aneurizma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disekcija aorte


Disekcija aorte za razliku od aneurizme je urgentno stanje u hirurgiji. Neregulisan krvni pritisak i slabost zida aorte su glavni faktori rizika. Može nastati na bazi aneurizmatski proširene aorte ali i potpuno nezavisno. Nastaje kada dodje do prskanja unutrašnjeg sloja aorte, kada krv prodire u zid aorte i raslojava ga. Nakon ovoga mogućnost potpunog pucanja zida aorte dramatično raste tako da akutno nastalu disekciju treba pod hitno operisati.

disekcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilo da se radi o aneurizmi ili disekciji grudne aorte, potrebno je obolelu aortu zameniti veštačkom protezom kako ne bi došlo do njenog pucanja. Ova proteza, koju nazivamo tubularni graft, je sintetička, savitljiva cev poroznih zidova koju ubrzo nakon operacije sa unutrašnje strane prekrije sloj tkiva tako da se proteza ponaša kao sastavni deo organizma. Sa ushodnom aortom se u isom aktu može menjati i aortni zalistak te se u ovu svrhi koristi proteza – kompozitni graft koja se sastoji od veštačkog zalistka sa kojeg polazi tubularni graft.


Ukoliko se radi o velikim aneurizmama operaciju je potrebno što pre uraditi. Stanje disekcije ushodne aorte je urgentno i treba se odmah operisati – unitary 24 šasa od nastanka simptoma. Subakutne i hronične disekcije ne zahtevaju taj stepen hitnosti, ali ih treba vrlo brzo operisati. Tip III disekcije se rešava konzervativno, a dans se bolesti silazne grudne aorte – descedentne sve vise rešavaju interventno, tj. Ugradnjom stent graftova.


Operacija disekcije aorte se izvodi tako što se oboleli deo aorte jednostavno odstrani, a na njeno mesto ugradi proteza. Ukoliko je bolest grudne aorte zahvatila i oštetila aortni zalistak potrebno ga je promeniti ili ukoliko je moguće sačuvati i popraviti.


Ugradnja tubularnog grafta ne zahteva upotrebu antikoalgulantne terapije. Ugradnja kompozitnog grafta zahteva upotrebu antikoalgulantne terapija ukoliko je valvula mehanička.

Bentalova operacija


Operacija zamene i ushodnog dela grudne aorte i aortne valvule upotrebom kompozitnog grafta (proteze koja je načinjena od tubularnog grafta spojenog sa veštačkim zalistkom) naziva se operacijom po Bentalu. Operacije kojima se menja aorta, ali rekononstruiše aortni zalistak su operacije po Thyrone Davidu i Jacoubu. Kod obe operacije se bočne grane koje daje aorta u obolelom i odstranjenom delu naknadno ušiju na tubularni graft.

bentalBentalova operacija. Ushodna aorta je zamenjena konduit graftom, a koronarne arterije su reinplantirane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkulatroni arest


Hirurgija aorte je specifična po tome što je često potrebno da se cirkulacija  u potpunosti zaustavi kako bi se korektno ušile anastomose. Ovaj postupak se naziva duboka sistemska hipotermija i cirkulatorni arrest. Tokom ovog postupka mašina srce-pluća uopšte ne radi a vitalni organi su zaštićeni hladjenjem celog tela nekad čak i do svega 17 stepeni celzijusa. Bolesnik se nakon ovog postupka uspešno oporavlja i normalno budi.

 


Aneurizma aorte

aneurisma

Aneurizma ushodne aorte je proširenje ovog krvnog suda. U ushodnom delu aorta je relativno bez spoljašnje potpore, a ujedno trpi i najveće opterećenje tokom srčanog cilkusa. Ukoliko prečnik aorte u ovom delu predje 50 do 55 cm postoji velika šansa od pucanja aorte te je treba što blagovremeno operisati


Interpozicija grafta

aneurismagraft

Kod ishod bolesnika sa gornje slike aneurizmatski izmenjena aorta je zamenjena tubularnim graftom


Simptomi disekcije aorte

Jak, naglo nastali, razdirući bol u grudnom košu koji se oseća i u ledjima i često širi ka donjim ekstremitetima. Bol je praćen padom pritiska, preznojavanjem, ubrzanim pulsem, Disekcija uglavnom može nastati kod naglog skoka pritiska. Često može postojati razlika u pulsevima i pritisku izmedju leve i desne ruke. Slične simptome može imati i ingfarkt miokarda. U svakom slučaju potrebno je javiti se lekaru.


Rekonstruktivne procedure na aorti

davidOperacija po T. Davidu

Davidova i Jacoubova operacija predstavljaju rekonstruktivne procedure kod kojih se obolela aorta zameni graftom dok se aortni zalistak rekonstruiše odnosno sačuva. Bolesnik nakon ovih procedura nema veštački zalistak i ne mora da uzima antikoalgulantnu terapiju.


banerkrv